Η πρισματική συμπεριφορά του γυαλιού και το πώς διασκορπίζει το λευκό φως σε ένα επτάχρωμο ουράνιο τόξο μπορεί να φαίνεται εντυπωσιακό με γυμνό μάτι, αλλά όταν πρόκειται για τη φωτογραφία, παρουσιάζει ένα μοναδικό πρόβλημα: δημιουργεί ατέλειες στις εικόνες που πρέπει να διορθωθούν. Αυτές οι ατέλειες ονομάζονται χρωματική εκτροπή.

xromatiki ektropi

Τι είναι το Χρωματικό Σφάλμα;

Το χρωματικό σφάλμαχρωματική εκτροπή ή purple fringing – μεταφράζεσαι ως μωβ περιθώρια-κρόσσια) στην φωτογραφία ονομάζεται το φαινόμενο χρωματικών αποκλίσεων (συχνά μωβ αποχρώσεων) στα όρια μεταξύ σκοτεινών και φωτεινών σημείων της εικόνας. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται λόγω ατελειών στα οπτικά του φακού. Τα οποία δεν επιτρέπουν όλα τα χρώματα να εστιαστούν στο ίδιο σημείο

ektropi paradeigma1
Παράδειγμα

Τι προκαλεί την Χρωματική Εκτροπή;

Η διασπορά φακού προκαλεί χρωματική εκτροπή. Ο δείκτης διάθλασης των στοιχείων φακού αλλάζει ανάλογα με το μήκος κύματος του φωτός. Με άλλα λόγια, διαφορετικά χρώματα του φωτός περνούν από φακό με διαφορετικές ταχύτητες, παρόμοια με το πώς ένα πρίσμα διαχωρίζει το λευκό φως σε ένα ουράνιο τόξο. Ο δείκτης διάθλασης των περισσότερων διαφανών υλικών, όπως το γυαλί στους φακούς, μειώνεται με την αύξηση του μήκους κύματος. Δεδομένου ότι η εστιακή απόσταση ενός φακού εξαρτάται από τον δείκτη διάθλασης, η διακύμανση του δείκτη διαθλάσεως επηρεάζει την εστίαση.

Τύποι Χρωματικής Εκτροπής

Διαμήκης εκτροπή

Όταν τα διαφορετικά μήκη κύματος επικεντρώνονται σε διαφορετικές αποστάσεις κοντά στο εστιακό μήκος. Κανονικά, όλοι πρέπει να συγκλίνουν και να συναντηθούν σε ένα σημείο το οποίο είναι το επίκεντρο του φακού. Αλλά πολλοί φακοί παρουσιάζουν αυτή την εκτροπή λόγω της διασποράς των μηκών κύματος διαφορετικών χρωμάτων, καθιστώντας τα 7 συστατικά του φωτός διαθλαστικά διαφορετικά και φθάνουν σε διάφορες αποστάσεις

ektropi paradeigma2
Παράδειγμα διορθωμένης χρωματικής εκτροπής ( Δείτε τους κορμούς των δέντρων και τα φύλλα στα αριστερά)

Πλευρική χρωμική εκτροπή

Η πλευρική χρωματική εκτροπή λαμβάνει χώρα όταν τα μήκη κύματος διαφορετικών ανοιχτών χρωμάτων επικεντρώνονται στο εστιακό επίπεδο αλλά σε διαφορετικά σημεία στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Φτάνουν στην ίδια απόσταση η οποία είναι η εστιακή απόσταση του μήκους αλλά κάμπτονται σε διάφορες γωνίες και έτσι δεν συναντώνται στο ίδιο σημείο στο κατακόρυφο επίπεδο.

Η διαφορά των δύο τύπων εκτροπής είναι στην παρουσία τους μέσα στην εικόνα. Η πλευρική δεν παρατηρείται ποτέ στο κέντρο αλλά εμφανίζεται πάντα στις γωνίες του αντικειμένου. Μπλε ή μοβ κρόσσια είναι τα πιο συνηθισμένα. Ενώ η διαμήκης εκτροπή μπορεί να εξαλειφθεί απλά ρυθμίζοντας την έκθεση, αυτός ο τύπος εκτροπής συνήθως διορθώνεται κατά την επεξεργασία της φωτογραφίας.

Πως να αποφύγετε την Χρωματική Εκτροπή

  • Αποφύγετε τη λήψη σκηνών υψηλής αντίθεσης.
  • Όταν χρησιμοποιείτε φακούς ζουμ, αποφύγετε τη χρήση του συντομότερου και μακρύτερου εστιακού μήκους
  • Χρησιμοποιήστε φακούς από γυαλί χαμηλής διασποράς, ειδικά εκείνους που περιέχουν φθορίτη. Μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη χρωματική εκτροπή.
  • Τοποθετήστε το θέμα σας στο κέντρο.
  • Διορθώστε την πλευρική χρωματική εκτροπή χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα(πχ Photoshop). Συνήθως υπάρχει αυτόματη επιλογή διόρθωσης.

Διόρθωση Χρωματικής Εκτροπής μέσω προγράμματος

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πέντε τρόπους για να διορθώσετε την χρωματική εκτροπή στο Photoshop.